Palielināts pabalsta apmērs sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Ar grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija Saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” tiek palielināts pabalsta apmērs sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kuru piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā.

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, sociālais darbinieks, pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas, izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Pamatojoties uz šo plānu un sociālā darbinieka atzinumu, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir pabalstu līdz 500,00 euro kalendāra gadā.

Pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai izņēmuma gadījumā, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, pārskaita klientam uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā mērķiem, kam nav paredzēti citi noteikumos noteiktie pabalsti.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title