Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba, mīkstā inventāra iegādei, audžuģimenes pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba, mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu.

Sociālais dienests desmit darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.
Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.
Atlīdzība par katra bērna uzturu audžuģimenē mēnesī ir 265,00 euro līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai,  320,00 euro no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title