Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpuģimenes aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa.

Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:

pilngadību sasniegušam bērnam – 274,00 euro,

personām, kurām noteikta invaliditāte kopš bērnības – 411,00 euro.

 

Pieteikties pabalstam var, aizpildot iesniegumu (skat. zemāk) klātienē Sociālajā dienestā un aizpildītu ievietot pastkastītē:

  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv
Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title