Pašvaldības pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vai studē

Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs mēnesī ir:
pilngadību sasniegušam bērnam – 150,00 euro,
personām, kurām noteikta invaliditāte kopš bērnības – 200,00 euro.

Saistošo noteikumu 11.punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Pilngadību sasniegušam bērnam par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

Pieteikties pabalstam var, aizpildot iesniegumu (skat. zemāk) klātienē Sociālajā dienestā un aizpildītu ievietot pastkastītē Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, “Adatiņas”, Daugmales pagastā, Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title