Pašvaldības pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vai studē

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs mēnesī ir:
pilngadību sasniegušam bērnam – 151,00 euro,
personām, kurām noteikta invaliditāte kopš bērnības – 206,00 euro.

Minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Ķekavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Pilngadību sasniegušam bērnam par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title