Pabalsts apbedīšanai

Pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Ķekavas novadā. Pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 200,00 euro apmērā. Pašvaldības pabalstu apbedīšanai izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, Sociālais dienests organizē apbedīšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Pašvaldības pabalstu apbedīšanai var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas brīža.

Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls, pašvaldības pabalsta saņēmēja personas apliecinošs dokuments. Pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Pieteikties pabalstam var aizpildot iesniegumu  klātienē Sociālajaā dienestā vai aizpildītu ievietojot pastkastītē Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, “Adatiņas”, Daugmales pagastā, “Lillijas”, Mellupos, Ķekavas pagastā, Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Iesniegums apbedīšanas pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title