Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Iesniegums pabalstam jaundzimušā aprūpei PDF WORD

Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei 300,00 euro apmērā, ja vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas, un bērna pirmreizējā un esošā dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā.

Iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai var iesniegt tas vecāks, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā saskaņā ar saistošo noteikumu 4.1.punktu, ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bērna vecāka personas apliecinošu dokumentu. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nokavējusi pabalsta pieprasīšanas termiņu, Sociālais dienests, izvērtējot konkrētos apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Pašvaldības pabalstu nepiešķir, ja viens no vecākiem pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmis citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title