Bērna piedzimšanas pabalsts

Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei 300,00 euro, ja vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas, un bērna pirmreizējā un esošā dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā.

Iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai var iesniegt tas vecāks, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā saskaņā ar saistošo noteikumu 4.1.punktu, ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bērna vecāka personas apliecinošu dokumentu. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nokavējusi pabalsta pieprasīšanas termiņu, Sociālais dienests, izvērtējot konkrētos apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Pašvaldības pabalstu nepiešķir, ja viens no vecākiem pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmis citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

Pieteikties pabalstam var, aizpildot iesniegumu (skat. zemāk) klātienē Sociālajā dienestā un aizpildītu ievietot pastkastītē Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, “Adatiņas”, Daugmales pagastā, Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title