Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Ķekavas novada pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu. Ķekavas novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts 50,00 euro apmērā ik mēnesi par katru aizbildnībā esošo bērnu.

Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda pabalsta saņēmēja personu apliecinošs dokuments. Ķekavas novada pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 16.datumam.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title