Pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Pabalsts bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī ir  60,00 euro līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai, 50,00 euro no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz periodu, kas ir īsāks par vienu mēnesi, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam aprēķina proporcionāli dienu skaitam.

Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalsts par pirmo mēnesi tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā.  Sākot ar otro mēnesi, pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts līdz 16.datumam.

Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš, saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos, Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title