ES atbalsts

Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs iespēja saņemt papild u pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta sniegšanas vietā.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 18. oktobrī, pieņemti valdības sēdē.

Pārtikas pakas varēs saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro), krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam.

Fonda atbalsta saņēmējiem atjaunota iespēja saņemt visu paredzēto Fonda atbalsta apjomu vienā reizē.

No 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu (pārtikas, higiēnas un skolas preces) varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 264 eiro.

Fonda atbalsts sniedzams arī Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

Šobrīd 25 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas organizācijas, pašvaldības un pašvaldību sociālie dienesti) visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 446 vietās un izsniedz gatavas maltītes 29 zupas virtuvēs.

________

 

Informāciju par kārtību, kādā saņemt pārtikas pakas, kas tajās ietilpst un to, cik bieži atbalstu iespējams saņemt, aicinām skatīt infografikā.

Atbalsta pakas var saņem – Baldonē, Iecavas iela 4.

Ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumiem trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām)  un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem, aicinām iepazīties saitē šeit.

6.01.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

20.01.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

3.02.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

17.02.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

3.03.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

17.03.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

14.04.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

21.04.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

12.05.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

19.05.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

2.06.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

16.06.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

7.07.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

21.07.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

4.08.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

18.08.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

1.09.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

15.09.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

6.10.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

20.10.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

3.11.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

17.11.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

1.12.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

15.12.2023. no plkst. 14.00 – 17.00

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title