ES atbalsta pakas

Pašlaik 2024. gadā tiek turpināts sniegt atbalstu Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir būtisks izaicinājums. Lai sniegtu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmu, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī ar dažādu papildpasākumu palīdzību veicināt sociālo iekļaušanu.

Ķekavā, Nākotnes ielā 1 atbalstu paku izdale tiek veikta katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst. 1000-1400.

Kontaktpersona: Solveiga Petrauska, 20287073

 

Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

  • trūcīgas mājsaimniecības;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 € pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 €)[1];
  • persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.

Visu atbalsta paku saņemšanai ir nepieciešams uzrādīt derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam.

Programmas atbalsts sniedzams arī Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

________

Informāciju par kārtību, kādā saņemt atbalsta pakas, kas tajās ietilpst un to, cik bieži atbalstu iespējams saņemt, aicinām skatīt: Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_2024.

Ar Eiropas Sociālā fonda Plus programmas atbalsta komplektu saņemšanas nosacījumiem un iespējamām paku saņemšanas vietām var iepazīties atbalstapakas.lv.

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/eiropas-sociala-fonda-plus-programma.

[1] 2023.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.793 “Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 “Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas noteikumi”” (23-TA-3049).

ATBALSTA PAKAS ĶEKAVĀ TIKS IZSNIEGTAS:

23.05.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

13.06.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

27.06.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

11.07.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

25.07.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

08.08.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

22.08.2024. no plkst. 10.00 – 14.00

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title