Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kuru piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un viņa iekļaušanos sabiedrībā.

Tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir tad, ja klients atbilst vienam no šādiem kritērijiem – ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai katrai personai mājsaimniecībā ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas.

Sociālais dienests pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.
Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz 300,00 euro kalendāra gadā. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu sniedzējam.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • aizpildītu iesniegumu nosūtot elektroniski uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title