Mājokļa pabalsts

Materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai – aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, izņemot, aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 (viens komats pieci), ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir:
* atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona;
* atsevišķi dzīvojoša persona ar I un II grupas invaliditāti.

Mājokļa pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.809 noteiktajam pēc izdevumus apliecinošu dokumentu par vienu mēnesi (vai trīs mēnešiem) iesniegšanas.

Mājokļa pabalstu katru mēnesi pārkaita pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksā iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā.

Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā pēc kurināmā iegādes attaisnojošu dokumentu iesniegšanas. Izņēmuma gadījumā tiek pieņemts lēmums izmaksāt mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei avansā vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

Pieteikties pabalstam var, aizpildot iesniegumu (skat. zemāk) klātienē Sociālajā dienestā un aizpildītu ievietot pastkastītē Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, “Adatiņas”, Daugmales pagastā, Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title