Pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte

Vēršoties Ķekavas novada sociālajā dienestā, ir iespēja pieteikties pašvaldības nodrošinātam pabalstam bērniem, kuriem noteikta invaliditāte. Pabalstu piešķir medicīnisko pakalpojumu, medicīniskās rehabilitācijas, sociālās rehabilitācijas un kompleksās terapijas izdevumu segšanai.

Saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā un sertificētā institūcijā vai pie sociālajai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, saņemot medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai, ir tiesības pieteikties pašvaldības pabalstam, nepārsniedzot 300,00 euro kalendāra gadā. Pabalstu piešķir, neizvērtējot bērna vecāku ienākumus.

Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas nepieciešamību;
  • ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstītu rēķinu vai čekus ar rekvizītiem par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

Apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā.

 

Pieteikties pabalstam var aizpildot iesniegumu klātienē Ķekavas novada sociālajā dienestā Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā un klientu attālinātajos punktos:

  • Baldonē, Pārupes ielā 3;
  • Baložos, Uzvaras prospektā 1a;
  • Daugmales pagastā “Adatiņas”

vai iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu socdienests@kekava.lv.

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title