Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa. Vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 1065,00 euro, kuru izmaksā naudā.

Pieteikties pabalstam var, aizpildot iesniegumu (skat. zemāk) klātienē Sociālajā dienestā un aizpildītu ievietot pastkastītē Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, “Adatiņas”, Daugmales pagastā, Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title