Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa.

Vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 1166,00 euro, kuru izmaksā naudā.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title