Pabalsts jubilejās

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Vienreizējs naudas pabalsts 100 (simts) un vairāk gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 150,00 euro apmērā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā:

vienreizējs naudas pabalsts 80 (astoņdesmit), 85 (astoņdesmit piecu), 90 (deviņdesmit) gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, bet no 91 līdz 99 gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 50,00 euro apmērā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā.

Pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi Saistošo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktos noteikto vecumu, un pārskaita uz personas norādīto kredītiestādes kontu vai nogādā pabalsta saņēmējiem dzīvesvietā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas dienas datuma; 10.4. pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datubāzi.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title