Palielināts apbedīšanas pabalsts

Ar grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija Saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” tiek palielināts apbedīšanas pabalsts. 

Pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Ķekavas novadā. Pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 250,00 euro apmērā. Pašvaldības pabalstu apbedīšanai izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, Sociālais dienests organizē apbedīšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Pašvaldības pabalstu apbedīšanai var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas brīža. Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls, pašvaldības pabalsta saņēmēja personas apliecinošs dokuments. Pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title