Palielināts pabalsta apmērs bērniem, kuriem noteikta invaliditāte

Ar grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija Saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” tiek palielināts pabalsta apmērs bērniem, kuriem noteikta invaliditāte. Pabalstu piešķir medicīnisko pakalpojumu, medicīniskās rehabilitācijas, sociālās rehabilitācijas un kompleksās terapijas izdevumu segšanai.

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā un sertificētā institūcijā vai pie sociālajai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, saņemot medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai, ir tiesības pieteikties pašvaldības pabalstam, nepārsniedzot 500,00 euro kalendāra gadā. Pabalstu piešķir, neizvērtējot bērna vecāku ienākumus.

Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas nepieciešamību;
 • ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstītu rēķinu vai čekus ar rekvizītiem par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieņem līdz kalendāra gada 20. decembrim, lai iesniegumu varētu apstrādāt un pabalstu izmaksāt līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title