Palielināti pabalsti veselības aprūpes nodrošināšanai

Ar grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija Saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” tiek palielināti pabalstu apmēri ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem un pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze.

Pašvaldības pabalsta ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem apmērs tiek palielināts no 2,00 euro dienā uz 3,00 euro dienā. Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par pabalsta nepieciešamību ambulatorās ārstēšanās laikā. Pašvaldības pabalstu izmaksā par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku, iesniedzot izziņu par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

Ikmēneša pašvaldības pabalsta pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze, apmērs tiek palielināts no līdz 100,00 euro uz līdz 150,00 euro. Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par dialīzes nepieciešamību. Lēmumu, ar kuru piešķir pašvaldības pabalstu, pieņem uz 6 mēnešiem.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title