Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, var saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā.

Pakalpojums pieejams, ja ārstniecības iestāde nosaka personas slimības izraisītus funkcionēšanas traucējumus atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai (SFK) aktivitāšu un dalības līmenī un izrakstā par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu ir rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.

Sociālās rehabilitācijas mērķis personām ar funkcionēšanas traucējumiem ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un tā ir vērsta uz darbspēju atjaunošanu.

Ja medicīniskā rehabilitācija saņemta subakūtajā periodā, personai pakalpojumu piešķir steidzamības kārtībā.

Sociālajai rehabilitācijai var pieteikties divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas, iesniedzot SIVA (klātienē, nosūtot dokumentus pa pastu vai uz e-pastu: pasts@siva.gov.lv ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un pievienotos dokumentus) vai pašvaldības sociālajā dienestā:

  • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
  • izrakstu (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīti personas funkcionēšanas traucējumi aktivitāšu un dalības līmenī atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības  klasifikācijai;
  • aizpildītu funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu, ja persona dokumentus iesniedz sociālajā dienestā. Ja dokumentus iesniedz SIVA, funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu persona iesniedz, uzsākot pakalpojumu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title