Nodarbinātības valsts aģentūra organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācības

Ja esi nodarbināts, bet vēlies pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes, ir iespēja pieteikties valsts valodas, angļu valodas un datorzinību mācībām. Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Apmācībām var pieteikties:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Personai pēc apmācības pabeigšanas un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

  • valsts valodas apmācības ietvaros − iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā;
  • angļu valodas, datorzinību un citu programmu apmācības ietvaros – iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot eksāmenu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā ECDL sertifikāta iegūšanai, ja tas paredzēts izglītības programmā.
Svarīgi! 

Lai piedalītos NVA īstenotajā mūžizglītības datorzinību programmu apguvē, jāizpilda tests – “Prasmju novērtēšana”. Fakts par testa izpildi jāapliecina, veicot atzīmi pieteikuma anketā. Lai saglabātu testa rezultātus, klientam jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.

Plašāka informācija atrodama Nodarbinātības valsts aģentūra mājaslapā

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title