Noslēgušies sociālo prasmju treniņi programmā STOP 4-7

Laikā no 5. marta līdz 7. maijam tika organizēti sociālo prasmju treniņi programmā “STOP 4-7”, kas paredzēta kā atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības grūtībām. Šajos treniņos piedalījās 11 bērni, viņu vecāki un pirmsskolas pedagogi.

Treniņu laikā bērniem ir iespēja uzlabot savu paškontroli, problēmu risināšanas un sadarbības prasmes, apgūt dažādus nomierināšanās paņēmienus, veicināt ikdienas uzdevumu pieņemšanu. Šo prasmju apmācība tiek veidota tā, lai bērni iemācītos kontrolēt savas emocijas un stiprinātu attiecības pašiem ar sevi, izprastu fiziskās izjūtas un palaidējmehānismus nevēlamai uzvedībai, aizkavētu atbildes reakciju, regulētu emocijas, nosauktu problēmas vārdā.

Bērni tiek iedrošināti stāstīt par apgūtajām prasmēm un pielietot tās, jo tas palīdz socializēties un veidot draudzīgas attiecības, piedāvāt problēmu risinājumus, kopā spēlēties un strādāt. 

Vecāki par nodarbībām saka tā:
  • “Tagad mēs mājās mēram emocijas skalā no 1 līdz 10, tāpat cenšos izteikt 7 pozitīvas piezīmes pret 1 negatīvu, vieglāk uztveru izaicinājuma situācijas. Ikdienā vairāk izmantoju pozitīvo pieeju un krīzes situācijās paredzu vairākus iznākumus.”
  • “Bērns ir vairāk vērsts uz sadarbību, piedāvā palīdzēt, prot labāk nosaukt to, kā jūtas. Es vairāk pamanu pozitīvas izmaiņas bērna uzvedībā.”
  • “Pēc katras nodarbības pildījām mājas darbus, pielietojām metodes. Varu teikt, ka tādas pašas izmaiņas, kas notika ar bērnu, notika arī ar mani pašu. Šo programmu ir jāpiedzīvo jebkuram vecākam. Ir jārada iespēja regulāri atkārtot un pieteikties STOP 4-7.”
Paldies programmas trenerēm Ilgai, Signei, Agnesei, Daigai un Lanai par ieguldījumu, radot vidi, kurā visi bērni jūtas vērtīgi un var piedzīvot dažādas izjūtas.
Paldies arī bērnu vecākiem un pedagogiem par rūpēm un ieinteresētību, atklātību un sadarbību. Jums viss izdosies! 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title