ES atbalsta paku izsniegšana divas reizes mēnesī turpmāk tikai Nākotnes ielā 1, Ķekavā

Ķekavā, Nākotnes ielā 1 atbalstu paku izdale tiek veikta katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst. 1000-1400.

Kontaktpersona: Solveiga Petrauska, 20287073

 

Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

  • trūcīgas mājsaimniecības;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 € pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 €)[1];
  • persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.

Pārtikas pakas var saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam.

________

Informāciju par kārtību, kādā saņemt pārtikas pakas, kas tajās ietilpst un to, cik bieži atbalstu iespējams saņemt, aicinām skatīt: Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_2024.

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/eiropas-sociala-fonda-plus-programma.

[1] 2023.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.793 “Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 “Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas noteikumi”” (23-TA-3049).

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title