Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” nodrošina šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar invaliditāti – ergoterapeita pakalpojumu, fizioterapeita pakalpojumu un psihologa pakalpojumu, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā.

Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar invaliditāti ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ar VDEĀK lēmumu ir noteikta invaliditāte.

Kalendāra gadā laikā ir iespēja saņemt:

  • līdz 15 ergoterapeita pakalpojumiem;
  • līdz 15 fizioterapeita pakalpojumiem;
  • līdz 15 psihologa pakalpojumiem.

Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti piešķiršanu, bērna likumiskais pārstāvis slēdz līgumu ar Pašvaldības aģentūru “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” par sniedzamo pakalpojumu saturu un apmēru.

Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu, kurā norāda sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar invaliditāti veidu;
  • ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izziņu par bērna veselības stāvokli.

Pakalpojumam pieteikties var jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem: 

  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title