Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošina pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai

Ķekavas novada pašvaldība nodrošina pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē un iegūst izglītību. 

Iesniegums pabalstam, neizvērtējot ienākumus PDF WORD

Pabalsta apmērs ir 50,00 euro mēnesī par katru aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu, kurš klātienē apgūst:

 • obligāto pirmsskolas izglītības programmu no piecu gadu vecuma;
 • obligāto izglītības programmu (pamatskola);
 • vidusskolas izglītības programmu;
 • arodizglītības izglītības programmu;
 • profesionālās vidējās izglītības programmu.

Svarīgi!

Nav tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, ja ir piešķirts Ķekavas novada pašvaldības atbalsts izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai (brīvpusdienas) vai ir piešķirts atbalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kā trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem Ķekavas novadā.

Pabalsta izmaksu veic no kalendārā gada 1. septembra līdz normatīvajos aktos noteiktajām mācību gada beigām (pirmsskolas izglītības iestādē līdz nākamā gada 31. augustam). 

Piešķirto pabalstu izmaksā līdz katra mēneša 16. datumam, pārskaitot aizbildņa vai audžuģimenes norādītajā norēķinu kontā.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda pabalsta saņēmēja personu apliecinošs dokuments un Ķekavas novada bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpi, ja tas nav Sociālā dienesta rīcībā. 

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title