Sociālās rehabilitācijas pabalsts bērniem-personām ar invaliditāti

Pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte

Vienreizēji pašvaldības pabalsti bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, nepārsniedzot 270,00 euro kalendāra gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā institūcijā vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns saņem medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai.

Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:
* ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas nepieciešamību,
* ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar rekvizītiem (bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža,
* apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā.

Pieteikties pabalstam var, aizpildot iesniegumu (skat. zemāk) klātienē Sociālajā dienestā un aizpildītu ievietot pastkastītē Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, “Adatiņas”, Daugmales pagastā, Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title