Ķekavas novadā pašvaldība izmaksājusi stipendijas vidusskolēniem vairāk nekā 26 600 eiro apmērā

Ķekavas novadā stipendijas par labām sekmēm 2021./2022. mācību gada semestrī saņēma 64 skolēni – 14 Baložu vidusskolā, no kuriem augstākais vidējais vērtējums ir 9,13 balles,  Ķekavas vidusskolā – 37 audzēkņi, kur augstākais vidējais vērtējums ir 9,65 balles, un 13 Baldones vidusskolā, kur augstākais vidējais vērtējums ir 9,21 balles.

Jau septīto gadu pēc kārtas Ķekavas novada vidusskolās 10.-12. klašu audzēkņi par labām sekmēm saņem stipendijas 30 vai 50 eiro apmērā. Šobrīd stipendiju saņem 64 vidusskolēni, 2021. gada laikā šim mērķim izlietoti nedaudz vairāk nekā 26 600 eiro no pašvaldības budžeta.

Pavasara semestrī Ķekavas novadā stipendijas saņēma 58 skolēni. Kopumā stipendijās 2021. gadā ir izmaksāts 26 681 eiro.

Stipendijas tika ieviestas 2014./2015. mācību gadā un to mērķis ir motivēt vidusskolēnus mācīties Ķekavas novada skolās un paaugstināt savus mācību sasniegumus. Ķekavas novadā ir trīs izglītības iestādes, kur skolēniem ir iespēja iegūt vidējo izglītību – Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola un Baldones vidusskola.

Uz stipendijām var pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu audzēkņi. Viņi var pretendēt uz divu veidu stipendijām – ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 30 eiro apmērā, bet, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8,5 ballēm, – tad 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. Stipendiju var saņem tie, kuriem nav neattaisnotu stundu kavējumu, kuri ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus un kuriem nav administratīvie pārkāpumi ārpus skolas. Kā viena no prasībām, lai iegūtu mācību stipendiju, ir obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.

Baldones vidusskolā, kā to iepriekš paredzēja Baldones novada saistošie noteikumi, vidusskolēniem bija iespēja saņemt stipendijas 30 eiro apmērā, bet no 2022.gada atbilstoši Ķekavas novada saistošajiem noteikumiem “Par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”, turpmāk arī Baldones vidusskolas 10.-12.klašu skolēni varēs pretendēt uz stipendijām 50 eiro apmērā.

 

 

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title